Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

2.5.2018 - Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp
Under vintern och våren har vargar observerats flera gånger i landskapet Åland. De har inte skadat djur eller egendom, men risken blir större när betessäsongen börjar. Landskapsregeringen har idag...
Läs mer om Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp ›
10.4.2018 - Vårjakt 2018
Landskapsregeringen har den 10 april 2018 fastställt riktlinjer för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2018-14.5.2018.  Mer information och länken till ansökningarna hittar du här .
Läs mer om Vårjakt 2018 ›
10.4.2018 - Delrapportering av vattenåtgärdsprogram
Alla EU-medlemmar ska genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet enligt vattendirektivet och den marina strategin. Vattenåtgärdsprogrammen ska delrapporteras till EU för att visa hur genomförandet...
Läs mer om Delrapportering av vattenåtgärdsprogram ›
22.3.2018 - Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”
Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik...
Läs mer om Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” ›
7.3.2018 - HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018
Tisdagen den 6 mars 2018 besökte vicelantrådet Camilla Gunell Bryssel för att delta i HELCOMs ministermöte. Vid mötet förnyade Östersjöländerna samt EU de åtaganden man gjort i HELCOMs Åtgärdsplan...
Läs mer om HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018 ›
5.3.2018 - Verktyg som visar hur miljön belastas
Vår vattenmiljö påverkas ständigt. Nu har ett nytt belastningsverktyg tagits fram i samarbete med SMHI i Sverige. Genom verktyget kan man följa vilken belastning som kommer från olika områden på...
Läs mer om Verktyg som visar hur miljön belastas ›
7.2.2018 - Inbjudan till Kustdagen 2018
Ålands landskapsregerings miljöbyrå inbjuder till Kustdagen 2018 på Alandica Kultur & Kongress tisdagen 27 februari 2018. På seminariet deltar experter från SLU-typområden på jordbruksmark, SMHI-...
Läs mer om Inbjudan till Kustdagen 2018 ›
24.1.2018 - Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet
Mikael Kilpi, docent i zoologi och kustekologi med ejdern som särskilt intresse, presenterar resultatet av den stora inventering av ejderstammen på Åland som genomfördes våren 2017 och berättar...
Läs mer om Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet ›
22.1.2018 - Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång
Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.
Läs mer om Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång ›
1.12.2017 - Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts
Landskapsregeringens miljöbyrå ingår som projektpartner i projektet Coast4us som har många partners runt Östersjön. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt...
Läs mer om Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts ›

Sidor