Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

26.2.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
26.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
26.2.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
26.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
26.2.2019
Inkomna ärenden
25.2.2019
Inkomna ärenden
25.2.2019
Tjänstemannabeslut
22.2.2019
Inkomna ärenden
22.2.2019
Tjänstemannabeslut
21.2.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
21.2.2019
Inkomna ärenden
21.2.2019
Tjänstemannabeslut
20.2.2019
Inkomna ärenden
20.2.2019
Tjänstemannabeslut
19.2.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
19.2.2019
Inkomna ärenden
19.2.2019
Tjänstemannabeslut
19.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
18.2.2019
Inkomna ärenden
18.2.2019
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017