Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

4.6.2019
Tjänstemannabeslut
3.6.2019
Inkomna ärenden
3.6.2019
Tjänstemannabeslut
3.6.2019
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
3.6.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
31.5.2019
Tjänstemannabeslut
31.5.2019
Inkomna ärenden
29.5.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
29.5.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
29.5.2019
Lagberedningen
29.5.2019
Lagberedningen
29.5.2019
Inkomna ärenden
29.5.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
29.5.2019
Tjänstemannabeslut
29.5.2019
Lagberedningen
29.5.2019
Lagberedningen
28.5.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
28.5.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017