Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bidrag och stipendier

Ålands landskapsregering delar varje år ut ett antal stipendier, bidrag och understöd för att främja kulturlivet och medborgarverksamheten i det åländska samhället.

Här kan du läsa om stipendier och understöd som kan beviljas av Ålands kulturdelegation till enskilda kulturarbetare, projekt och arbetsgrupper samt till föreningar. Du hittar också information om olika sorters stöd och lån som kan beviljas för verksamhet inom det sociala området eller för t.ex. miljö-, ungdoms-, idrotts- eller kulturverksamheter. Medlen som fördelas kommer från avkastningen av penningautomatföreningens verksamhet, så kallade Paf-medel.

En registrerad förening kan samla in medel för välgörande, allmännyttigt eller annat allmänt ändamål genom en penninginsamling. För att ordna en penninginsamling behöver du söka tillstånd av Ålands landskapsregering. Även för att ordna lotterier behövs tillstånd av landskapsregeringen. Här hittar du mer information om både penninginsamlingar och lotterier, samt formulär för ansökan om tillstånd.

Publicerad 8.5.2015 kl. 15:23
Uppdaterad 28.1.2021 kl. 14:42