Vy över Kumlinge norra hamn

Nytt färjfäste Kumlinge

Om projektet

Kumlinge norra färjfäste

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är föråldrade och i behov av förnyelse, så pågår ett projekt där färjfästena byggs om och standardiseras. Vi gör detta för att kunna förnya fartygen i vår skärgårdsflotta. Kumlinge norra färjfäste är byggt ca 1970 och är i behov av renovering och ombyggnad.

Vad händer just nu?

För att få byggnadsarbetet att löpa behöver några av M/S Österns avgångar från Kumlinge norra färjfäste tillfälligt flytta plats under fem veckor, perioden vecka 2 till 7. Av tretton avgångar tur och retur per dag påverkas upp till fyra av dem gällande fordon. M/S Östern kommer i stället avgå från sin vilokajplats, även kallad fiskehamnskajen, som ligger strax väster om färjfästet. Eftersom M/S Östern inte avgår från färjfästet kan färjan inte ta fordon på de turer som omfattas av tidsramen som krävs för ostört byggarbete.

Turer som används av sopbil och postbil är oförändrade och går från färjfästet, dvs måndagar och torsdagar. Alla turer med M/S Alfågeln och M/S Ejdern angör Kumlinge enligt ordinarie turlista, där man som vanligt kan boka fordon sträckan Kumlinge – Enklinge. Ändringen berör enbart Enklingelinjen.
Under perioden 8 januari till 15 februari 2024 är följande turer med Östern begränsad till enbart persontransport från fiskehamnskajen:

 • Måndag:
  Kumlinge avg. kl. 13:45 och kl. 17:30
  Enklinge avg. kl. 14:05 och kl. 15:05
 • Tisdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30 och kl. 14:45
  Enklinge avg. kl. 12:45, kl. 15:05 och kl. 16:05
 • Onsdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30, kl. 13:30, kl. 14:45 och kl. 17:30
  Enklinge avg. kl. 12:45 och kl. 15:05
 • Torsdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30
  Enklinge avg. kl. 12:45

Läs mer på Ålandstrafikens websida: 
https://www.alandstrafiken.ax/ms-ostern-transporterar-ej-fordon-vissa-t…

Tidplan

 • färjfästet kommer att byggas under perioden november 2023 till maj 2025.

Målsättning

 • Färjfästet förnyas så nya fartyg kan börja trafikera linjen. 
 • Det nya färjfästet byggs för att göra lastningen och lossningen säker, speciellt vid hög - och lågvatten.

Hur påverkar det mig?

Under perioden 8 januari till 15 februari 2024 är följande turer med Östern begränsad till enbart persontransport från fiskehamnskajen:

 • Måndag:
  Kumlinge avg. kl. 13:45 och kl. 17:30
  Enklinge avg. kl. 14:05 och kl. 15:05
 • Tisdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30 och kl. 14:45
  Enklinge avg. kl. 12:45, kl. 15:05 och kl. 16:05
 • Onsdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30, kl. 13:30, kl. 14:45 och kl. 17:30
  Enklinge avg. kl. 12:45 och kl. 15:05
 • Torsdag:
  Kumlinge avg. kl. 12:30
  Enklinge avg. kl. 12:45