Sista etappen Kattby-Näfsby

Gång- och cykelväg Näfsby - Kattby, Hammarlands kommun

Nu byggs sista etappen, Kattby-Näfsby, av gång- och cykelvägen längs Hammarlandsvägen, landsväg 1, Hammarlands kommun.

Anläggande av gång- och cykelväg invid landsväg nr 1 är ett pågående projekt med att binda ihop gång- och cykelvägarna längs hela vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Projektet med att bygga gång- och cykelväg längs hela sträckan startade 2007 och kommer att färdigställas i sin helhet juni 2024.

Syftet med byggandet av separat gång- och cykelväg är att höja trafiksäkerheten för de boende i närområdet, samt förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt fordonstrafikanter längs Hammarlandsvägen.

Vad händer just nu?

Temporär avstängning onsdagen 24.1.2024 till och med torsdagen 25.1.2024
på del av Mejerigatan, Hammarlands kommun


• Onsdagen den 24 till och med torsdag den 25
januari stängs Mejerigatan av vid korsningen
Hammarlandsvägen.
• Även trafiken i korsningen Mejerigatan – Sankta
Catharinavägen stängs av. Trafik till Hammarlands
kyrka är endast möjlig från Prästgårdsgatan.
• Ålands landskapsregering uppmanar alla att
köra försiktigt, följa trafikanvisningar och vägmärken
på platsen och att ta hänsyn till medtrafikanter
och de som arbetar på vägen.

Läs mer i Trafikinformation Avstängning Mejeriegatan (pdf) under bilagor.

 

Bakgrund och syfte

Anläggande av gång- och cykelväg invid landsväg nr 1 är ett pågående projekt med att binda ihop gång- och cykelvägarna längs hela vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Syftet med byggandet av separat gång- och cykelväg är att höja trafiksäkerheten för de boende i närområdet, samt förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter samt fordonstrafikanter längs Hammarlandsvägen.

Tidplan

Entreprenaden pågår mellan november 2023 - juni 2024.

Hur påverkar det mig?

Under hela entreprenaden sänks hastigheten till 70 km/h mellan Kattby och Näfsby.
Där arbete sker nära vägbanan sänks hastighet till 30 km/h.