Lån

Ändamål

Syftet med lån ur penningautomatmedel är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Byggnads- eller anskaffningsprojekt där totalkostnaden uppgår till minst 30 000 euro och som är tidsmässigt avgränsat med start- och slutdatum.

Lån till organisation förmedlas via kommun och på kommuns ansvar eller direkt till organisationen emot betryggande säkerhet. Lånet kan högst uppgå till 50 procent av godtagbara kostnader.

Stödtagare

Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts-, kultur- och övriga verksamheter som inte kan hänföras till de nämnda och uppfyller ovan angivet ändamål, förutom kulturell verksamhet.

På Åland hemmahörande ideella föreningar, annan juridisk person eller företag som kan definieras som socialt företag vilka har varit registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit verksamhet. Därtill kan på Åland hemmahörande kommuner erhålla lån för projekt inom sådant verksamhetsområde som kan stödas med penningautomat-medel.

Den stödberättigade organisationens verksamhet ska främja och stödja allmännyttigt eller annat allmänt ändamål.

Ansökan

Ansökan görs digitalt. Formuläret avser både lån och stöd. Se Blanketter i rutan här intill.

Kontakt

Budget- och finansieringshandläggare Annelie Karlberg; stöd och lån för byggnads- och anläggningsprojekt där anskaffningskostnaderna överstiger 30 000 euro.