barn vid övergångsställe

Ny vägtrafiklag 2024

Den 1 april 2024 träder en ny åländsk vägtrafiklag i kraft.

Arbetet med den nya vägtrafiklagen påbörjades våren 2020 med målsättningen att modernisera lagstiftningen utan att ändra grundläggande trafikregler.

Våren 2022 gjordes det en barnkonsekvensbedömningen av nya vägtrafiklagen där barn och ungdomar fick tycka till om den nya lagen.

Lagstiftning:

Vägtrafiklag för Åland (2023:108)

Trafikbrottslag för Åland (2023:109)

Frågor om vägtrafiklagen? Mejla nytrafiklag@regeringen.ax