Evenemangsstöd

Ändamål

Syftet med stödet är att främja satsningar på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har en positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till Åland.

Vid handläggningen noteras särskilt:

  • Medieexponering och marknadsföring av resmålet Åland utanför Åland, antalet inresande.
  • Den totala budgeten för /storleken av arrangemanget.
  • Samarbete mellan flera aktörer prioriteras.
  • Stöd beviljas för maximalt tre år för ett återkommande evenemang.

Stödtagare

Ideella föreningar eller annan juridisk person som inte utgör företag, som har varit registrerade och bedrivit verksamhet minst ett kalenderår.

Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en god framförhållning (tre månader) finns mellan ansökningstidpunkt och evenemang.

Stödnivån för evenemang uppgår till maximalt 40 procent av godkänd kostnadsbudget. Sökanden bör, för att kunna erhålla stöd, presentera en total budget för evenemanget som balanseras vari även övrig finansiering framgår. Bidrag som understiger 1000 euro beviljas inte. I godtagbara kostnader ingår inte ersättning för eget arbete eller för rese-, kost- och logikostnader för deltagarna. Kostnader som uppstått före ansökan inlämnats anses inte vara godkända kostnader.

Ansökan

Ansökan görs digitalt, se Blanketter i rutan här intill.