Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

20.5.2019
Inkomna ärenden
17.5.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
17.5.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
17.5.2019
Inkomna ärenden
17.5.2019
Tjänstemannabeslut
16.5.2019
Lagberedningen
16.5.2019
Inkomna ärenden
16.5.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
16.5.2019
Tjänstemannabeslut
16.5.2019
Lagberedningen
16.5.2019
Lagberedningen
16.5.2019
Lagberedningen
16.5.2019
Lagberedningen
15.5.2019
Inkomna ärenden
15.5.2019
Tjänstemannabeslut
15.5.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
15.5.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
15.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
15.5.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
15.5.2019
Hälso- och sjukvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017