Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

11.12.2018
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
11.12.2018
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
11.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
11.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
11.12.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.12.2018
Lagberedningen
11.12.2018
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
11.12.2018
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
11.12.2018
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
10.12.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
10.12.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
10.12.2018
Inkomna ärenden
10.12.2018
Tjänstemannabeslut
7.12.2018
Inkomna ärenden
7.12.2018
Tjänstemannabeslut
5.12.2018
Lagberedningen
5.12.2018
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
5.12.2018
Lagberedningen
5.12.2018
Inkomna ärenden
5.12.2018
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017