Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

6.2.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
6.2.2019
Inkomna ärenden
6.2.2019
Tjänstemannabeslut
5.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
5.2.2019
Inkomna ärenden
5.2.2019
Tjänstemannabeslut
5.2.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
5.2.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
5.2.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
5.2.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
5.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
5.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
5.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
4.2.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
4.2.2019
Inkomna ärenden
4.2.2019
Tjänstemannabeslut
1.2.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
1.2.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
1.2.2019
Inkomna ärenden
1.2.2019
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017