Budget 2016 - 2018

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2016 - 2018.

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 13.6.2018