Livsmedelssäkerhet

Det är viktigt att våra livsmedel är trygga och av god kvalitet. Livsmedlen måste därför kunna följas och kontrolleras genom hela livsmedelskedjan. Livsmedelsproducenten har ett stort ansvar och verksamheten styrs av ett omfattande regelverk.

På Åland verkställs livsmedelstillsynen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 19.10.2017