Tema integration och social hållbarhet

I samband med AlandicaDebatt kommer det att bjudas på flera intressanta inslag som handlar om integration och social hållbarhet. Nedan finns ett sammanställt temaprogram. Observera att vi både börjar tidigare och avslutar senare och ramar in AlandicaDebatts officiella program.

13 Juni

Kl. 10:00 Lika olika – Mary Juusela, utgår och ersätts av Charbel Gabro som talar om verklighetsperspektiv och aha-upplevelser kring människors flykt, kulturkrockar, missförstånd, fördomar samt utanförskap

http://www.likaolikametoden.se

Fina ord som värdegrund, likabehandling, integration och gemenskap finns i många dokument och policyn. Mary ger verktyg för hur man kan arbeta med värdegrund, likabehandling och integration.

Arrangör: Ålands landskapsregering och EU-projektet En säker hamn.

Plats: Kaptenssalen, HOTELL ARKIPELAG. Ingen entré/anmälan. OBS! Lunchföreläsning efteråt.

Kl. 11:30 Ett social hållbart samhälle – Mikael Morberg

http://www.mkcentrum.se

Hur kan vi tillsammans utveckla ett socialt hållbart samhälle, utan segregation. Vilka erfarenheter finns av att främja delaktighet av inflyttade personer och hur gör man?

Arrangör: Ålands landskapsregering och EU-projektet Flex-in.

Plats: Lunchföreläsning i HOTELL ARKIPELAG:s restaurang. Ingen entré/anmälan, möjlighet (ej krav) att köpa lunch på plats.

Kl. 16:00 Vuxnas lärande och integration – Maria Marquard

http://www.nvl.org

Seminarium kring “To- Do metoden” och samarbetet mellan öarna Åland, Gotland och Bornholm. Arbetsmetoden har utvecklat kvalitén inom vuxnas lärande på alla tre öar och skapat lokala dialoger och samarbeten mellan myndigheter, utbildningsanordnare, företagare och nyanlända. Resultaten finns samlade i rapporten ”To-Do: En vej til integration af nyankomne?”.

Arrangör: NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande).

Plats: ALANDICA

Kl. 19:00 Alla kan blomstra – Mary Juusela, utgår, Martha Hannus introducerar till workshoptemat

http://www.likaolikametoden.se

Ålands hållbarhetsagenda har visionen “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. För att nå visionen om social hållbarhet behöver vi hitta verktyg för att hantera jargonger, attityder och fördomar. Vad innebär det att alla kan blomstra? Och hur ska vi närma oss agendans mål?

Arrangör: Ålands landskapsregering

Plats: Auditoriet i ALANDICA. Ingen entré/anmälan.

Kvällsmingel med tredje sektorn på indigos uteservering

Ingen entré - var och en betalar för sin förtäring. Anmäl dig gärna på info@abfaland.ax senast 8 juni.

14 Juni

Kl. 13:00 Vägen till inkludering – Expertpanel

En åländsk expertpanel från tredje sektorn och näringsliv diskuterar vägen till inkludering ur olika perspektiv. I panelen sitter; Effie Pla, Olimpia Cocan, Sheyda Shafiei, Elias Azar samt Petra Heinonen.

Arrangör: Ålands landskapsregerings EU-projekt “En säkerPlats: Auditoriet i ALANDICA. Ingen entré/anmälan. hamn” med samarbetspartners.

Plats: Auditoriet i ALANDICA. Ingen entré/anmälan.

Moderator: Peter “Boutros” Grönholm.

Kl. 14:00 Paus - Publik och deltagare bjuds på mingel och fika

Kl. 14.15 Mångfald & inkludering - Aygül Kabaca, utgår

http://www.mkcentrum.se

Aygül knyter ihop paneldiskussionen och delar med sig av hur mångfaldsarbete och inkluderingsprocesser kan drivas i företag och organisationer. Hur kan man arbeta så att alla bli representerade och delaktiga? Här lär du dig konkreta verktyg för att arbeta med inkludering baserat på interkulturella och normkritiska metoder.

Arrangör: Ålands landskapsregering och Flex-in.

Plats: Auditoriet i ALANDICA. Ingen entré/anmälan.

Plats: 

Alandica, Arkipelag
13.6.2018 10:00 till 14.6.2018 15:30
Publicerad 5.6.2018
Uppdaterad 14.6.2018