Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

25.8.2015
Tjänstemannabeslut
25.8.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
25.8.2015
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
25.8.2015
Eu-enheten (t.o.m. 31.12.2016), Regeringskansliet
25.8.2015
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
25.8.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
24.8.2015
Tjänstemannabeslut
24.8.2015
Inkomna ärenden
24.8.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
21.8.2015
Eu-enheten (t.o.m. 31.12.2016), Regeringskansliet
21.8.2015
Tjänstemannabeslut
21.8.2015
Inkomna ärenden
20.8.2015
Inkomna ärenden
20.8.2015
Museibyrån (t.o.m. 31.12.2015), Utbildnings- och kulturavdelningen
20.8.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
20.8.2015
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
20.8.2015
Lagberedningen
20.8.2015
Fiskeribyrån, Näringsavdelningen
20.8.2015
Fiskeribyrån, Näringsavdelningen
20.8.2015
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017