Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

20.11.2015
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
20.11.2015
Tjänstemannabeslut
20.11.2015
Inkomna ärenden
20.11.2015
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
20.11.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
20.11.2015
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
20.11.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
19.11.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
19.11.2015
Tjänstemannabeslut
19.11.2015
Inkomna ärenden
19.11.2015
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
19.11.2015
Fastighetsbyrån (t.o.m. 31.12.2015), Finansavdelningen
19.11.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
19.11.2015
Lagberedningen
18.11.2015
Fiskeribyrån, Näringsavdelningen
18.11.2015
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
18.11.2015
Tjänstemannabeslut
18.11.2015
Inkomna ärenden
18.11.2015
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
17.11.2015
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017