Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

8.12.2015
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
8.12.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
8.12.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.12.2015
Tjänstemannabeslut
8.12.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
8.12.2015
Inkomna ärenden
8.12.2015
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
8.12.2015
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
8.12.2015
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
8.12.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.12.2015
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
8.12.2015
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
8.12.2015
Fastighetsbyrån (t.o.m. 31.12.2015), Finansavdelningen
7.12.2015
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
7.12.2015
Tjänstemannabeslut
7.12.2015
Inkomna ärenden
4.12.2015
Inkomna ärenden
4.12.2015
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
4.12.2015
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
4.12.2015
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017