Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

31.8.2015
Inkomna ärenden
31.8.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
28.8.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
28.8.2015
Tjänstemannabeslut
28.8.2015
Inkomna ärenden
27.8.2015
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
27.8.2015
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
27.8.2015
Tjänstemannabeslut
27.8.2015
Inkomna ärenden
27.8.2015
Lagberedningen
27.8.2015
Allmänna byrån, Finansavdelningen
27.8.2015
Lagberedningen
27.8.2015
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
27.8.2015
Lagberedningen
26.8.2015
Tjänstemannabeslut
26.8.2015
Inkomna ärenden
26.8.2015
Eu-enheten (t.o.m. 31.12.2016), Regeringskansliet
26.8.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
25.8.2015
Allmänna byrån, Regeringskansliet
25.8.2015
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017