Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

20.6.2017 - Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen

Sakkunniggruppernas arbete gällande revideringen av grundskolelagen är nu slutfört. Här kan ni läsa samtliga sakkunniggruppers slutrapporter i ett dokument.  I sammanställningen, under rubriken...
Läs mer om Ett steg nått i revideringen av grundskolelagen ›

4.5.2017 - Utbildning för att minska extremism och utanförskap

Under torsdagen möttes de nordiska utbildningsministrarna i Oslo. På mötet utbyttes erfarenheter och idéer om utbildningens roll och möjligheter i samband med den ökade polariseringen, extremismen ...
Läs mer om Utbildning för att minska extremism och utanförskap ›

22.3.2017 - Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan

Minister Tony Asumaa med tjänstemän uppvaktade minister Helene Hellmark Knutsson på tisdagsförmiddagen i Stockholm. Mötet, som ägde rum på utbildningsdepartementet, kännetecknades av förtroende och...
Läs mer om Vikten av studieplatser i svenska högskolor och universitet på agendan ›

16.3.2017 - Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland

Undervisnings- och kulturministeriet har bett landskapsregeringen ge utlåtande över förslag till ändring av 4 § rikslagen om studiestöd. Genom lagändringen skulle riksmyndigheterna fortsättningsvis...
Läs mer om Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland ›

16.11.2016 - Ålands landskapsregering uppvaktar Universitets- och högskolerådet om förslaget till ändrad meritvärdering

En delegation från Åland besökte i fredags, 11.11.2016, Universitets- och högskolerådet (UHR) i Stockholm för att framföra landskapsregeringens synpunkter på förslaget till ändringar i föreskrifter (...
Läs mer om Ålands landskapsregering uppvaktar Universitets- och högskolerådet om förslaget till ändrad meritvärdering ›

4.11.2016 - Många aktuella frågor på agendan för de nordiska utbildnings- och kulturministrarna

De nordiska utbildnings- och kulturministrarna träffades i onsdags i Köpenhamn under Nordiska rådets session. 
Läs mer om Många aktuella frågor på agendan för de nordiska utbildnings- och kulturministrarna ›

28.9.2016 - Stort intresse för skolkonserter med Gävle symfoniorkester

Under fredagen kommer runt 750 elever och lärare i årskurs 3-6 att ta del av Gävle Symfoniorkesters skolkonserter i Alandica. Ålands landskapsregering bjuder. Satsningen gör det möjligt för elever...
Läs mer om Stort intresse för skolkonserter med Gävle symfoniorkester ›

13.9.2016 - Nya vindar för vägledning

Seminariet ”Nya vindar för vägledning” kan ses som en uppstart för att förbättra vägledningen på Åland och är en fin möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med våra nordiska kollegor, säger...
Läs mer om Nya vindar för vägledning ›

11.8.2016 - Kick-off för lärare inför det nya läsåret

Årets kick-off för åländska lärare och övrig skolpersonal fokuserar på temat entreprenöriellt lärande i undervisningen. Kick-offen är ett led i att inspirera och ge verktyg åt lärare på alla...
Läs mer om Kick-off för lärare inför det nya läsåret ›

5.4.2016 - Norden samlar effektiva modeller till studiegångar för nyanlända

De nordiska undervisningsministrarna möttes 5.4.2016 på Vetenskapscentret Heureka i Vanda i Finland. Den pågående flyktingsituationen påverkar alla de nordiska länderna. Undervisningsministrarna...
Läs mer om Norden samlar effektiva modeller till studiegångar för nyanlända ›

Sidor