Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

5.12.2018
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
5.12.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
4.12.2018
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
4.12.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Regeringskansliet
4.12.2018
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
4.12.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Allmänna byrån, Finansavdelningen
4.12.2018
Inkomna ärenden
4.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
4.12.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Tjänstemannabeslut
4.12.2018
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
4.12.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
4.12.2018
Lagberedningen
4.12.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017