Nyheter

8.4.2019 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 4 april att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Bomarsund jämte tillfällig väg längs landsväg nr 2, sektion 1884 - 2205, mellan Bomarsund och Prästö i...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
8.4.2019 - Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen
M/s Viggen ska dockas och ersätts under tiden av m/s Knipan från söndagen den 7 april till söndagen den 28 april. Resenärer på Åva-Osnäslinjen rekommenderas att boka plats, eftersom kapaciteten på m/...
Läs mer om Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen ›
29.3.2019 - Renoveringen av Färjsundsbron återupptas
Renoveringen av Färjsundsbron på landsväg nr 2 återupptas onsdagen den 3 april 2019. Trafiken över bron kommer att regleras, såsom tidigare, med trafikljus. Arbetena beräknas pågå fram till juni 2019...
Läs mer om Renoveringen av Färjsundsbron återupptas ›
25.3.2019 - Meddelande om offentlig delgivning
Beslut Beslöts att temporärt anordna tillfällig väg enligt bilaga I319P03 i samband med förnyandet av bron över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö i Kökars kommun med stöd av 47 § och 48 § i...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
22.3.2019 - Uppdatering av trafikmeddelande: Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering
Avstängningen vid Slottsbron tidigareläggs till måndag 25.3.2019. Landskapets vägunderhåll utför 19-31 mars 2019 vägförbättringsåtgärder vid Slottsbron. Slottsbron kommer därefter, i enlighet med vad...
Läs mer om Uppdatering av trafikmeddelande: Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›
22.3.2019 - Trafikinformation
Ålands landskapsregering beslöt att temporärt anordna tillfällig väg i samband med förnyandet av bron över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö, i Kökars kommun, med stöd av 47 § och 48 § i...
Läs mer om Trafikinformation ›
18.3.2019 - Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering
Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering. Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och...
Läs mer om Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›
20.2.2019 - Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk
Skärgårdstrafiken kommer inte att påverkas av en eventuell strejk som varslats om från 1.3.2019.
Läs mer om Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk ›
5.2.2019 - Trafikinformation
Efter helgens rikliga snöfall arbetar landskapets vägunderhåll aktivt och systematiskt att förbättra väglaget och säkerheten.  Vinterväglag råder i landskapet. På de mer trafikerade vägarna är...
Läs mer om Trafikinformation ›
4.2.2019 - Begränsad framkomlighet på Brändöströmsbron i Föglö 5-8.2.2019
Tisdag 5 februari till fredag 8 februari 2019 utförs geotekniska undersökningar på Brändöströmsbron i Föglö kommun. När den geotekniska undersökningen utförs i anslutning till bron kommer körfältets...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på Brändöströmsbron i Föglö 5-8.2.2019 ›

Sidor