Nyheter

5.6.2015 - Fastställande av vägplan
Ålands landskapsregering fastställde 4 juni 2015 vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-300 och 500-4020, i Geta...
Läs mer om Fastställande av vägplan ›
5.6.2015 - Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”
Meddelande om offentlig delgivning: Ålands landskapsregering beslöt den 23 april 2015 att göra en miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”.
Läs mer om Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö” ›
5.6.2015 - Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund”
Meddelande om offentlig delgivning: Ålands landskapsregering beslöt den 23 april 2015 att göra en miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund”.
Läs mer om Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”Prästösund” ›
1.6.2015 - Fastställande av vägplan
Ålands landskapsregering fastställde 28 maj 2015 vägplan för byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 890, sektion 0-430, vid Fiskökroken i Brändö kommun. Vägplanen med karta har varit...
Läs mer om Fastställande av vägplan ›
16.3.2015 - Utställd vägplan Bjärström-Emkarby
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och...
Läs mer om Utställd vägplan Bjärström-Emkarby ›
26.2.2015 - Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015
Landskapsregeringen har antagit nya byggbestämmelser. De nya byggbestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2015 med en övergångsperiod fram till 1 januari 2016. Närmare information om de nya...
Läs mer om Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015 ›
8.1.2015 - Södra linjen driftprivatiseras
Landskapsregeringen har fattat beslut om att anta ett anbud gällande färjetrafiken för sträckan Långnäs – Galtby. I och med beslutet kommer driften av skärgårdstrafikens södra linje att skötas av en...
Läs mer om Södra linjen driftprivatiseras ›

Sidor