Nyheter

25.11.2015 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 19 november 2015 att utställa vägplan för nybyggande av del av landsväg nr 670 för väg jämte bro mellan Töftö och Gersholm i Töftö och Vargata byar i Vårdö kommun...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
18.11.2015 - Landskapsregeringen vann igen i marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen har fattat beslut om att förkasta de två besvären mot beslutet att anta OÜ Nordic Jetlines anbud för drift av södra linjen.
Läs mer om Landskapsregeringen vann igen i marknadsdomstolen ›
18.11.2015 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 12 november 2015 att utställa vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg längs med Godbyvägens västra sida från stadsgränsen mot Mariehamn till Jomala...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
24.9.2015 - Dispens för längre fordonskombinationer
På torsdag den 24 september startar landskapsregeringen tillsammans med Transmar Ab och Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab ett projekt med längre fordonskombinationer. Transmar Ab ges...
Läs mer om Dispens för längre fordonskombinationer ›
9.9.2015 - Trafikinformation
 Vikt- och hastighetsbegränsningar på Vårdöbron
Läs mer om Trafikinformation ›
4.9.2015 - Elförbindelsen med Sverige på ministernivå
På fredagen möttes Ålands infrastrukturminister Veronica Thörnroos och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera hur man bäst kan ha ömsesidig nytta av elförbindelsen mellan Finland...
Läs mer om Elförbindelsen med Sverige på ministernivå ›
4.9.2015 - Oljeskyddsmöte
I samband med att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland reviderar sin samarbetsplan för fartygsoljeskador besökte en arbetsgrupp Åland. På mötet diskuterades bl.a....
Läs mer om Oljeskyddsmöte ›
26.6.2015 - Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken
Landskapsregeringen har fattat beslut om att upphandla en ny färja för skärgårdstrafiken. Beslutet fastställer projektplanen och utser biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen Niklas...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar ny färja till skärgårdstrafiken ›
5.6.2015 - Fastställande av vägplan
Ålands landskapsregering fastställde 4 juni 2015 vägplan för anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0-300 och 500-4020, i Geta...
Läs mer om Fastställande av vägplan ›
5.6.2015 - Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”
Meddelande om offentlig delgivning: Ålands landskapsregering beslöt den 23 april 2015 att göra en miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö”.
Läs mer om Miljökonsekvensbedömning för kortruttsprojekt ”västra Föglö” ›

Sidor