Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Easternlight 2

Projekt

Projektnamn: Easternlight 2
Ärendenummer: Gräv 2022/2
Tillståndsförfarande som gäller byggandet: Tillstånd för bottenundersökningar samt förläggning av optisk fiberkabel på sjöbotten enligt bilaga
Beräknat startdatum: 14.4.2022 
Projektets uppskattade varaktighet: 1 år

Lokalisering

Kommun: Kökar
By

Sträckning

Startpunkt: Flötjan
Slutpunkt: Skiftet

Infrastrukturens typ och användning

Datanät, nät för elektronisk kommunikation, innefattar även t.ex. kabel-TV

Tekniska uppgifter

1. Bottenundersökningar med ekolod, multibeam, seismiskt profileringsekolod ("boomer") ,
2. Kabeln förläggs med kabelförläggniningsfartyg och läggs på sjöbotten enligt bifogad preliminär sträckning. Kabeln sjunker ner i bottensedimentet av sin egen vikt.
3. Vid förläggning inmäts det slutliga läget för kabeln och kan levereras till Landskapsregeringen i önskat format.

Kontakt

Sökande: Kommunikationsinfrastruktur på Kökar Ab
Kontaktperson: Hans Mikael Holmström, e-postadress: komin@aland.net

Publicerad 7.4.2022 kl. 14:01
Uppdaterad 7.4.2022 kl. 14:42