Easternlight 2

Projekt

Projektnamn: Easternlight 2

Ärendenummer: Gräv 2022/2

Tillståndsförfarande som gäller byggandet: Tillstånd för bottenundersökningar samt förläggning av optisk fiberkabel på sjöbotten enligt bilaga

Beräknat startdatum: 14.4.2022 

Projektets uppskattade varaktighet: 1 år

Lokalisering

Kommun: Kökar

By

Sträckning

Startpunkt: Flötjan

Slutpunkt: Skiftet

Infrastrukturens typ och användning

Datanät, nät för elektronisk kommunikation, innefattar även t.ex. kabel-TV

Tekniska uppgifter

1. Bottenundersökningar med ekolod, multibeam, seismiskt profileringsekolod ("boomer") ,

2. Kabeln förläggs med kabelförläggniningsfartyg och läggs på sjöbotten enligt bifogad preliminär sträckning. Kabeln sjunker ner i bottensedimentet av sin egen vikt.

3. Vid förläggning inmäts det slutliga läget för kabeln och kan levereras till Landskapsregeringen i önskat format.

Kontakt

Sökande: Kommunikationsinfrastruktur på Kökar Ab

Kontaktperson: Hans Mikael Holmström, e-postadress: komin@aland.net