Hellesby - Näfsby jordkabling

Projekt

Projektnamn: Hellesby - Näfsby jordkabling

Ärendenummer: Gräv 2022/3

Tillståndsförfarande som gäller byggandet: Bygg

Beräknat startdatum: 01.09.2022 

Projektets uppskattade varaktighet: 9 månader

Lokalisering

Kommun: Hammarland

By: Näfsby

Sträckning

Startpunkt: Hellesby elstation

Slutpunkt: Hammarlandsvägen/Emkarbyvägen

Infrastrukturens typ och användning

Energinät, gasnät, nät för värme och kyla samt liknande nät

Tekniska uppgifter

-

Kontakt

Sökande: Ålands Elandelslag, Jan Lindgrén, Godbyvägen 193, 22100 Mariehamn, tfn 018-39229, e-post jan.lindgren@el.ax