Dimensionering av antalet studieplatser till vuxenutbildningen ht 2024 med underlag för planering inför 2025

Dimensionering av antalet nybörjarplatser på Åland för annan utbildning ht 2024 till Ålands yrkesgymnasium med underlag för planering inför 2025.

Dokument: