Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Timmervägg för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Nu finns möjlighet att ansöka om restaureringsstöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland. Sista ansökningsdag är 15.3.2023.

Här hittar du mer information!